Nubnab Nunar Resort

เกาะสีชังมีโบราณสถาน• บูชนียสถาน•หาดทรายและธรรมชาติที่น่าเที่ยวมากมายหลายแห่ง ทางรีสอร์ทยินดีบริการด้วยคำแนะนำ แผนที่ มอเตอร์ไซค์ให้เข่า และบริการเรือเร็วและสามล้อ "สกายแล็บ" ของรีสอร์ทเอง ตลอด ๒๔ ข.ม. ในราคาย่อมเยาว์

Nubnab Nunar logo